Monika Rozhonová nás hneď zaujala veľmi príjemným vystupovaním ako pri telefonických hovoroch tak pri stretnutiach. Pri vyberaní nehnuteľnosti mala informácie o byte ako aj o okolí a nebola otázka na ktorú by nevedela odpovedať. Doteraz vieme, že sa jej možeme kedykoľvek ozvať a požiadať o pomoc. Stretnutia s ňou máme veľmi radi, pretože sú nielen profesionálne ale aj priateľské a koľkokrát si povieme o veciach aj mimo realít. Touto cestou Vám ďakujeme, pretože ste nam pomohli nájsť byt po ktorom sme túžili!