K prodeji tohoto bytu jsem se dostala tak, že paní reagovala na nabídku bytu na Praze 7 s tím, že se chce přestěhovat a potřebuje zároveň prodat její byt. Byt který poptávala nebyl vyhovující a tak v tomto případě bylo nutné s nabídkou jejího bytu paralelně shánět koupi bytu na Praze 7, který bude cenově dostupný a bude vyhovující jejím požadavkům. Již po měsící se našel kupující, který byl ochoten vyčkat, až majitelce najdu vhodné bydlení. Po nějakém čase jsem našla byt v Holešovicích a rozjela se akce „kulový blesk“. Vše bylo nutné časově zkorigovat a zorganizovat, aby transakce správně navazovaly. Přes obavy majitelky vše proběhlo v pořádku a nyní již bydlí kousek ode mě v Holešovicích.

PRODEJNÍ CENA:  1.790.000,- Kč

DOBA PRODEJE: 4 měsíce