Pěstování zeleniny uprostřed města je myšlenka stará jako města sama. V současné době se toto tzv. urban gardening čili pěstování potravin přímo v městské krajině znovu oživuje ve formě komunitních zahrad, zahrad na zelených střechách i balkonech jednotlivců v mnoha světových velkoměstech od Londýna přes New York až po Melbourne. I v našich podmínkách má svou historii, a to především v podobě zahrádkářských kolonií.

Projekt komunitní zahrady Prazelenina funguje od roku 2012 a nabízí lokální městské komunitě zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, odpočinek s lopatkou a hrabičkami v ruce, možnost potkávat se se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.

Studenti, prodavačky, lidé na mateřské, lidé v důchodu, manažeři, učitelé, lékaři i vojáci. Tito všichni a mnozí další si spolu s námi mohou během sezóny vypěstovat svoji vlastní zeleninu a trávit společné chvíle na zahradě. Prazelenina zajištúje základní zázemí, jako je místo, záhony, zemina, nářadí a voda. Na další podobě a vývoji komunitního zahradničení se lidé okolo zahrady podí společně.

Místem realizace projektu jsou Holešovice, čtvrť s nepopiratelným kouzlem minulosti i velkým potenciálem budoucnosti. Městská část s výjimečným geniem loci – industriální čtvrť postupně se transformující do vyhledávané residenční oblasti. Prazelenina zde zaplnila životem v městském prostoru doposud hluché, prostor bývalého parkoviště v areálu někdejšího holešovického pivovaru. Pěstitelé se kousek od domova v duchu doporučení Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN.

V rámci zahrady pro pěstitele i veřejnost funguje kavárna v maringotce, pískoviště, hřiště na pétanque či kubb a další občasný doprovodný program pro děti a dospělé.

Nevěříte, že máte moc ovlivnit dění kolem nás? Odhodlejme se namísto pasivní kritiky velkého světa k aktivní účasti na dění kolem nás. Proč zrovna městské pěstitelství?

Protože plodiny, které si sami vypěstujeme, nám budou víc chutnat, a navíc nás nebude tížit svědomí, že je někdo za námi vezl stovky kilometrů z plantáží, kde pracují novodobí otroci.
Protože se nebudeme muset bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo genetických modifikací. Protože pomůžeme rozšířit městskou zeleň a oživit místní kulturu.
Protože dáme urbanistům jasně najevo, jak chceme ve městě žít. Protože ukážeme cestu dalším lidem.
Protože nás to bude bavit.
Zapojte se, nebojte se!

zdroj prazelenina.cz