Hledám pro své klienty

1701, 2017

Od podzimu 2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Dne 1. 6. 2016 byla schválena ve třetím čtení novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dále tato novela byla předložena Senátu, k podpisu prezidentovi a následně vyhlášena ve Sbírce zákonů. Zákon, podle schváleného znění, nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Změna začala platit na podzim 2016. Změna v osobě poplatníka a s tím související zrušené ručení První změnou je změna hned v § 1, který uvádí definici poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Dosud je poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a nabyvatel se mohl stát poplatníkem na základě dohody obou stran, případně byl poplatníkem v ostatních případech. Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze nabyvatel (kupující). Důvodů pro změnu právní úpravy bylo několik, a to i nepřehlednost a nejistota u poplatníků v souvislosti s podáním daňového přiznání a placením daně. Nová právní úprava by měla znamenat zkrácení a urychlení správy daně. Informace o poplatníkovi budou lépe dohledatelné (např. z katastru nemovitostí). Změna poplatníka daně umožní zrušení institutu ručitele daně, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. Ručitelská povinnost nabyvatele ve stávající úpravě vznikala přímo ze zákona, a to současně se vznikem daňové povinnosti. Ručitel tak byl vystaven nejistotě, zda mu nevznikne daňová povinnost, což nemohl ovlivnit (v praxi se řešilo snížení tohoto rizika běžně deponováním finančních prostředků na zaplacení daně v notářské či advokátní úschově). Tím, že v navrhované úpravě bude poplatníkem nabyvatel, ztrácí ručení smysl a je z novely vypuštěno. Nabyvatelé nemovitostí (kupující) by si však měli uvědomit, že v případě nezaplacení daně z nabytí bude daň pro správce snadněji vymahatelná prostřednictvím daňové exekuce, kterou půjde provést u nabyvatele nemovitosti i formou prodeje této nemovité věci. zdroj portál pohoda

1701, 2017

Holešovice a Karlín propojí nová lávka

„Lávka přes Štvanici je projektem, významným pro celé město. Holešovicím a Karlínu schází propojení a na Štvanici, což by mohla být oblíbená rekreační zóna, kvůli nepříjemnému automobilovému provozu na Hlávkově mostě nikdo nechodí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. „Architektonickou soutěž považuji za nejspolehlivější způsob, jak dojít ke kvalitnímu řešení.“ Se stavbou lávky dlouhodobě počítá i platný územní plán. Na straně Holešovic bude lávka navazovat na hustě obydlenou rezidenční čtvrt spolu s rozvíjejícím se areálem Pražské tržnice, který má potenciál stát se významným kulturně-společenským centrem. Na něj pak navazuje transformační území Bubny, kde v budoucnu vznikne nová městská čtvrť. Na karlínské straně pak lávka bezprostředně naváže na území Rohanského nábřeží, kde v posledním desetiletí vzniká nová zástavba. Ostrov Štvanice je atraktivní především pro svůj sportovně-rekreační potenciál. Obzvláště Karlín se potýká s nedostatkem parků a lepší propojení s převážně zeleným ostrovem by tak mohlo přilákat mnoho nových návštěvníků. V současnosti se na ostrov dá dostat jen přes Hlávkův most, který je ovšem zatížen hustým automobilovým provozem – přístup pro pěší je zdlouhavý a nekomfortní. Lávka usnadní cestu i cyklistům, protože propojí cyklistické trasy vedoucí podél řeky na obou březích a podpoří možnost významné cyklistické linie Žižkov-Karlín-Holešovice-Troja. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi. Poskytnout by měla co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je 24. 1. 2017 zdroj Naše Praha 7

1601, 2017

PRONÁJEM BYTU PRAHA 7- UL. OSADNÍ/ leden 2017 / Inka Kučerová

Skvělý osobní přístup, vstřícnost, ochota, jasné rychlé informace. Jsme velmi rádi, že jsme při hledání bytu pro naší rodinu narazili právě na paní Rozhonovou. Jednoznačně doporučuji. Inka Kučerová

Load More Posts

Hledám pro své klienty

Od podzimu 2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Dne 1. 6. 2016 byla schválena ve třetím čtení novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dále tato novela byla předložena Senátu, k podpisu prezidentovi a následně vyhlášena ve Sbírce zákonů. Zákon, podle schváleného znění, nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Změna začala platit na podzim 2016. Změna v osobě poplatníka a s tím související zrušené ručení První změnou je změna hned v § 1, který uvádí definici poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Dosud je poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a nabyvatel se mohl stát poplatníkem na základě dohody obou stran, případně byl poplatníkem v ostatních případech. Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze nabyvatel (kupující). Důvodů pro změnu právní úpravy bylo několik, a to i nepřehlednost a nejistota u poplatníků v souvislosti s podáním daňového přiznání a placením daně. Nová právní úprava by měla znamenat zkrácení a urychlení správy daně. Informace o poplatníkovi budou lépe dohledatelné (např. z katastru nemovitostí). Změna poplatníka daně umožní zrušení institutu ručitele daně, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. Ručitelská povinnost nabyvatele ve stávající úpravě vznikala přímo ze zákona, a to současně se vznikem daňové povinnosti. Ručitel tak byl vystaven nejistotě, zda mu nevznikne daňová povinnost, což nemohl ovlivnit (v praxi se řešilo snížení tohoto rizika běžně deponováním finančních prostředků na zaplacení daně v notářské či advokátní úschově). Tím, že v navrhované úpravě bude poplatníkem nabyvatel, ztrácí ručení smysl a je z novely vypuštěno. Nabyvatelé nemovitostí (kupující) by si však měli uvědomit, že v případě nezaplacení daně z nabytí bude daň pro správce snadněji vymahatelná prostřednictvím daňové exekuce, kterou půjde provést u nabyvatele nemovitosti i formou prodeje této nemovité věci. zdroj portál pohoda

Holešovice a Karlín propojí nová lávka

„Lávka přes Štvanici je projektem, významným pro celé město. Holešovicím a Karlínu schází propojení a na Štvanici, což by mohla být oblíbená rekreační zóna, kvůli nepříjemnému automobilovému provozu na Hlávkově mostě nikdo nechodí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. „Architektonickou soutěž považuji za nejspolehlivější způsob, jak dojít ke kvalitnímu řešení.“ Se stavbou lávky dlouhodobě počítá i platný územní plán. Na straně Holešovic bude lávka navazovat na hustě obydlenou rezidenční čtvrt spolu s rozvíjejícím se areálem Pražské tržnice, který má potenciál stát se významným kulturně-společenským centrem. Na něj pak navazuje transformační území Bubny, kde v budoucnu vznikne nová městská čtvrť. Na karlínské straně pak lávka bezprostředně naváže na území Rohanského nábřeží, kde v posledním desetiletí vzniká nová zástavba. Ostrov Štvanice je atraktivní především pro svůj sportovně-rekreační potenciál. Obzvláště Karlín se potýká s nedostatkem parků a lepší propojení s převážně zeleným ostrovem by tak mohlo přilákat mnoho nových návštěvníků. V současnosti se na ostrov dá dostat jen přes Hlávkův most, který je ovšem zatížen hustým automobilovým provozem – přístup pro pěší je zdlouhavý a nekomfortní. Lávka usnadní cestu i cyklistům, protože propojí cyklistické trasy vedoucí podél řeky na obou březích a podpoří možnost významné cyklistické linie Žižkov-Karlín-Holešovice-Troja. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi. Poskytnout by měla co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je 24. 1. 2017 zdroj Naše Praha 7

PRONÁJEM BYTU PRAHA 7- UL. OSADNÍ/ leden 2017 / Inka Kučerová

Skvělý osobní přístup, vstřícnost, ochota, jasné rychlé informace. Jsme velmi rádi, že jsme při hledání bytu pro naší rodinu narazili právě na paní Rozhonovou. Jednoznačně doporučuji. Inka Kučerová

Load More Posts

Nabídka nemovitostí

Od podzimu 2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Dne 1. 6. 2016 byla schválena ve třetím čtení novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dále tato novela byla předložena Senátu, k podpisu prezidentovi a následně vyhlášena ve Sbírce zákonů. Zákon, podle schváleného znění, nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Změna začala platit na podzim 2016. Změna v osobě poplatníka a s tím související zrušené ručení První změnou je změna hned v § 1, který uvádí definici poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Dosud je poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, a nabyvatel se mohl stát poplatníkem na základě dohody obou stran, případně byl poplatníkem v ostatních případech. Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze nabyvatel (kupující). Důvodů pro změnu právní úpravy bylo několik, a to i nepřehlednost a nejistota u poplatníků v souvislosti s podáním daňového přiznání a placením daně. Nová právní úprava by měla znamenat zkrácení a urychlení správy daně. Informace o poplatníkovi budou lépe dohledatelné (např. z katastru nemovitostí). Změna poplatníka daně umožní zrušení institutu ručitele daně, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. Ručitelská povinnost nabyvatele ve stávající úpravě vznikala přímo ze zákona, a to současně se vznikem daňové povinnosti. Ručitel tak byl vystaven nejistotě, zda mu nevznikne daňová povinnost, což nemohl ovlivnit (v praxi se řešilo snížení tohoto rizika běžně deponováním finančních prostředků na zaplacení daně v notářské či advokátní úschově). Tím, že v navrhované úpravě bude poplatníkem nabyvatel, ztrácí ručení smysl a je z novely vypuštěno. Nabyvatelé nemovitostí (kupující) by si však měli uvědomit, že v případě nezaplacení daně z nabytí bude daň pro správce snadněji vymahatelná prostřednictvím daňové exekuce, kterou půjde provést u nabyvatele nemovitosti i formou prodeje této nemovité věci. zdroj portál pohoda

Holešovice a Karlín propojí nová lávka

„Lávka přes Štvanici je projektem, významným pro celé město. Holešovicím a Karlínu schází propojení a na Štvanici, což by mohla být oblíbená rekreační zóna, kvůli nepříjemnému automobilovému provozu na Hlávkově mostě nikdo nechodí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. „Architektonickou soutěž považuji za nejspolehlivější způsob, jak dojít ke kvalitnímu řešení.“ Se stavbou lávky dlouhodobě počítá i platný územní plán. Na straně Holešovic bude lávka navazovat na hustě obydlenou rezidenční čtvrt spolu s rozvíjejícím se areálem Pražské tržnice, který má potenciál stát se významným kulturně-společenským centrem. Na něj pak navazuje transformační území Bubny, kde v budoucnu vznikne nová městská čtvrť. Na karlínské straně pak lávka bezprostředně naváže na území Rohanského nábřeží, kde v posledním desetiletí vzniká nová zástavba. Ostrov Štvanice je atraktivní především pro svůj sportovně-rekreační potenciál. Obzvláště Karlín se potýká s nedostatkem parků a lepší propojení s převážně zeleným ostrovem by tak mohlo přilákat mnoho nových návštěvníků. V současnosti se na ostrov dá dostat jen přes Hlávkův most, který je ovšem zatížen hustým automobilovým provozem – přístup pro pěší je zdlouhavý a nekomfortní. Lávka usnadní cestu i cyklistům, protože propojí cyklistické trasy vedoucí podél řeky na obou březích a podpoří možnost významné cyklistické linie Žižkov-Karlín-Holešovice-Troja. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi. Poskytnout by měla co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je 24. 1. 2017 zdroj Naše Praha 7

Load More Posts
Mohu Vám pomoci?