Orientovat se v legislativní džungli plné nově vydávaných zákonů a novel není vůbec jednoduché. Samotná rekodifikace soukromého práva prostřednictvím vydání nového občanského zákoníku a norem souvisejících nám všem zamotala hlavu, a to jak z pohledu běžného osobního života, tak v rámci našich pracovních činností, povinností a odpovědnosti.

A máme tu další novinku. Poslanecká sněmovna schválila definitivně novelu zákona č.. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií a změnily se tudíž i související předpisy.

Jaké novinky si tedy tato novinka připravila pro vlastníky nemovitostí?

Ve zkratce lze říci následující:

1. Od 1.7.2015 musí každý vlastník při prezentaci nabídky své nemovitosti k prodeji uvádět tzv. energetickou náročnost nemovitosti. Do konce roku se tato povinnost týká prodeje jak domů tak bytových jednotek. Znamená to tedy, že ještě před zahájením samotného prodeje, a není důležité, zda je tento prodej realizován přes realitní kancelář, nebo se vlastník snaží prodat sám, je třeba u inzerátu uvést energetickou náročnost budov z tzv. energetického štítku. Pro vysvětlení se jedná o známá písmena A – G. V případě, že před zahájením prodeje nemá vlastník tento průkaz, je možné v inzerci uvést písmeno G. Při prodeji je však povinen předat průkaz energetické náročnosti budov kupujícímu. Tato povinnost zveřejnění označení o energetické náročnosti budov platí pochopitelně od 1.7.2015 pro všechny realitní kanceláře. V případě nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 200 tis. Kč.

2. Od 1.1.2016 se povinnost vlastnit průkaz energetické náročnosti (PENB) vztahuje i na vlastníky, které pronajímají byty či domy. Je tedy třeba v dostatečném předstihu zajistit vyhotovení tohoto průkazu nebo vyjednat např. se společenstvím vlastníků jednotek ve Vašem domě, aby se průkaz energetické náročnosti budov udělal pro celý dům. V případě, že tento průkaz SVJ nevydá, jste povinni zajistit si tento průkaz na vlastní náklady na vaši bytovou jednotku zvlášť.

3. V současné době je praxe při prodeji bytů taková, že se povinnost „obchází“ předáním kupujícímu vyúčtování za energie za 3 roky zpětně místo průkazu. Tato možnost již od 1.1.2016 nebude.

4. Samotná společenství vlastníků jednotek musí zajistit PENB nejpozději do 1.2017 (v případě celkové energeticky vztažné plochy větší než 1000 m2, ale menší než 1500 m2) a do 1.1.2019 s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

5. Průkaz energetické náročnosti budov lze pořídit v cenách v rozpětí od 2 tis. Kč do 4 tis. Kč za bytovou jednotku a od 3 tis. do 7 tis. za rodinný dům. Pozor však na kvalitu tohoto průkazu, neboť průkaz vyhotovený odborníkem „na dálku“ pouze na základě dokumentace nebude v případě kontroly posuzován jako platný a v tomto případě hrozí vlastníku nemovitosti pokuta. Kvalitu průkazu definuje Vyhláška č. 78/2013 Sb.
o energetické náročnosti budov.

6. PENB není potřeba při prodeji či pronájmu budovy určené k rekreaci ani u domů postavených před rokem 1947, pokud od doby výstavby neprošly zásadnější rekonstrukcí, zateplením, výměnou oken či výměnou topných těles.